1. One taco, two enchiladas & rice

2. One taco, one enchilada & one chalupa

3. One enchilada, one taco & one chile relleno

4. Two tacos, one enchilada & one nacho cheese toastada

5. Two enchiladas, rice & beans

6. One enchilada, one taco, rice & beans

7. One chile relleno, one taco, rice & beans

8. One enchilada, one tamale, rice & beans

9. Two tacos, rice & beans

10. One burrito, one enchilada & one taco

11. Two tacos & one burrito

12. One enchilada, one burrito & one chile relleno

13. One taco, one chile relleno & one chalupa

14. One burrito, one enchilada & one tamale

15. One chalupa, one chile relleno & one burrito

16. One burrito, one enchilada, rice & beans

17. One chalupa, one enchilada, one chile relleno

18. One chalupa, one burrito & one enchilada

19. One enchilada, one chile relleno, rice & beans

20. One taco, one burrito, rice & beans

21. One burrito, one chile relleno & one taco

22. One taco, one burrito, rice & beans

23. One chile relleno, one burrito & rice

24. One tostaguac, one taco & one enchilada